Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: piątek, 19-01-2018
Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Data publikacji: 15-02-2012 10:32 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Fundusz Sołecki Karczów 2010

Na rok 2010,  dla sołectwa Karczów, została przyznana kwota w wysokości 16.495,70 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

  1. Zagospodarowanie zasypanego stawu (zakupiono altanę ławki, stoły i krzesła) – koszt zadania: 6.495,00 zł
  2. Wykonanie placu zabaw ( zamontowano urządzenia na placu zabaw) - koszt zadania: 10.000,00 zł

6. karczów 2010.jpeg

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »