Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 17-11-2018
Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Fundusz Sołecki Dąbrowa 2011

Na rok 2011,  dla sołectwa Dąbrowa, została przyznana kwota w wysokości 23.806,00 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

  1. Modernizacja przestrzeni publicznej - utworzenie miejsca do celów kulturalno- rekreacyjnych obok OSP w Dąbrowie – koszt zadania: 23.000,00 zł
  2. Pielęgnacja miejsc zielonych (dwukrotne w ciągu roku obsadzenie skwerów kwiatami kwitnącymi uzupełnienie kory i ziemi kwiatowej, zakup sadzonek) - koszt zadania: 806,00 zł

 

Dabrowa.jpeg

Wykonano podmurówkę sceny

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Data publikacji: 15-02-2012 10:23
Data modyfikacji:
 09-03-2012 11:20
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »