Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 17-02-2018
Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
Data publikacji: 15-02-2012 10:17
Data modyfikacji:
 27-07-2012 09:28
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Fundusz Sołecki Dąbrowa 2010

Na rok 2010,  dla sołectwa Dabrowa, została przyznana kwota w wysokości 19.755,40 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

 

  1. Zakupiono altanę i elementy placu zabaw (huśtawki, wieżę i zjeżdżalnię) – koszt zadania: 6.050,00 zł
  2. Zagospodarowano teren obok parkingu ( utworzono alejkę, która umożliwia dojście do kościoła) - koszt zadania: 13.000,00 zł
  3. Zakupiono rośliny, ziemię, nawóz i obsadzono skwer przy figurze Dobrego Pasterza oraz obok poczty - koszt zadania: 705,00 zł

 

 

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »