Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 22-10-2018
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

Absolutorium dla Wójta

Na ostatniej sesji (28.05.2018 r.) Radni Gminy Dąbrowa jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Markowi Lei absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Również wszystkie opinie Regionalnej  Izby Obrachunkowej były pozytywne. Przypomnijmy, że budżet na 2017 rok został uchwalony dopiero w styczniu 2017 roku (w związku z powiększeniem Opola i utratą części wpływów podatkowych musiał zostać skorygowany). Mimo tych trudności wójt gminy nie zaciągnął żadnych kredytów i jednocześnie zgodnie z planem zmniejszył dług gminy o kolejne 1,5 mln zł. Warto również dla przypomnienia wymienić bardziej znaczące wydatki majątkowe z 2017 roku:

* Przebudowa zakupionego budynku przy remizie OSP w Dąbrowie na świetlicę wiejską i "Klub Seniora"

* Przebudowy i remonty dróg i ulic: Leśna w Karczowie,  Polna i Kościuszki w Dąbrowie, Zamkowa i Kasztanowa w Niewodnikach, Lipowa w Mechnicach oraz projekty na kilka następnych realizowanych już w roku 2018

* Samochód dla OSP Dąbrowa (100 tys zł)

* Uzbrojenie terenu - kolejne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (100 zł)

* Budowa sieci oświetleniowych (90 tys zł)

* Fundusz sołecki (250 tys. zł,  w tym 90 tys. majątkowe)

Również tą droga wójt dziękuje pani Skarbnik Katarzynie Szafarskiej i jej służbom finansowym oraz całej załodze Urzędu Gminy i innych jednostek (OPS, GZEASiP, GOKiR, Biblioteki) za pozytywne wykonanie budżetu 2017 roku

 

Data publikacji: 01-06-2018 10:09
Opublikował: Błażej Krok
Powrót do poprzedniej strony »