Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: czwartek, 15-11-2018
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Zaproszenie do udziału w głosowaniu na zadania Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa do udziału w głosowaniu na zadania i projekty w ramach ogłoszonego  Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2018 r.

Szczególnie zachęcamy społeczność strażacką do głosowania na zadanie o zasięgu subregionalnym – subregion Miasto Opole, powiat opolski „BEZPIECZNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ ! szkolenia sprzęt dla strażaków, edukacja dzieci i seniorów”.

BEZPIECZNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ!- to nie tylko hasło, ale realny do wykonania plan działania w celu poprawy życia i mienia mieszkańców.

W ramach zadania przewidziano:

  1. Wyjazd studyjny członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z Opola oraz powiatu Opolskiego, połączony z częścią edukacyjną – w tym m.in. z zajęciami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  2. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego.
  3. Zakup 3 kamer termowizyjnych połączony ze szkoleniem w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.
  4. Działania promocyjno-informacyjne mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych:
  • spot TV dotyczący zagrożeń kataklizmami, zagrożenia tlenkiem węgla oraz zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych;
  • przeprowadzenie konkursu rysunkowo-plastycznego promującego bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży z Opola oraz powiatu opolskiego wraz z wystawą pokonkursową,
  • gadżety, ulotki przeznaczone dla mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa powodziowego, zagrożenia tlenkiem węgla oraz zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych,
  • cykl spotkań informacyjnych pn.: „Bezpieczni w obliczu zagrożeń” skierowanych do seniorów, dzieci, młodzieży w wieku szkolnym/przedszkolnym z terenu Opola i powiatu opolskiego, poruszających m.in. takie tematy jak: zagrożenia związane z kataklizmami naturalnymi, bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciwdziałanie oszustwom dokonywanym na szkodę osób starszych, itp.).

 Główne cele zadania:

  • kształtowanie świadomości, działania edukacyjne, promowanie odpowiednich zachowań przed  potencjalnymi lub realnymi  zagrożeniami   mieszkańców subregionu opolskiego;
  • zwiększenie zdolności interwencyjnych oraz gotowości operacyjnej wśród strażaków -ochotników, ze szczególnym uwzględnieniem ich edukacji i rozwijania prawidłowych zachowań członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW: OD 9 DO 29 KWIETNIA 2018 r.

Bezpośredni link do głosowania elektronicznego

W załączeniu przekazujemy materiały informacyjne oraz karty do głosowania  dotyczące wymienionego projektu.

PDFKarta do głosowania dla mieszkańców powiatu opolskiego.pdf
PNGUlotka1.png
PNGUlotka2.png
 

Data publikacji: 09-04-2018 14:32
Data modyfikacji:
 09-04-2018 14:41
Opublikował: Grzegorz Jeziorański
Modyfikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »