Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: czwartek, 15-11-2018
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Sesja Rady Gminy

W dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 4. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 5. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 6. Zmiana uchwały Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa na lata 2017 – 2020.
 8. Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 9. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ Kazimierz Wojdyła

Data publikacji: 24-11-2017 08:50
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »