Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: piątek, 14-12-2018
Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Sesja Rady Gminy

W dniu 24 listopada 2011 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.   

Porządek obrad:    

    

       1)      Sprawy regulaminowe:

           a)      otwarcie sesji,

           b)      stwierdzenie prawomocności obrad,

           c)      przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

       2)      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

       3)      Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2012.

       4)      Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2012 rok.

       5)      Nadanie nazwy ulicy w Dąbrowie.

       6)      Nadanie nazwy ulicy w Ciepielowicach.

       7)      Nadanie nazwy ulicy w Lipowej.

       8)      Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

       9)      Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.

     10)    Uchwalenie Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

     11)    Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

     12)    Obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Dąbrowa

     13)    Podatek od środków transportowych.

     14)    Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

     15)    Wzór deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

     16)    Wzór deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.

     17)    Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

     18)    Interpelacje radnych.

     19)    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

     20)    Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

Data publikacji: 18-11-2011 11:32
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »