Oferta pracy w Urzędzie Gminy  *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: środa, 12-12-2018
Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (VIII nabór)

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy nr 58/2017/G-11/OZ-ZOA/D z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa – VIII nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38 126,00 zł. Kwota dotacji wyniosła 32 407,10 zł, z czego kwota 19 063,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 13 344,10 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków z budżetu Gminy Dąbrowa. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 62,075 Mg ( 4775,00 m2 ).

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się w sierpniu i wrześniu br. W projekcie wzięło udział 19 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Dąbrowa, warunki nowego naboru wniosków od mieszkańców będą znane w styczniu 2018 r.

Data publikacji: 13-10-2017 12:52
Opublikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »