Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: czwartek, 18-01-2018
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Data publikacji: 27-06-2017 10:05 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godzinie 1445 w świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie, odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Proponowany porządek obrad:           

 1. Przejazd z prezentacją działań w poszczególnych miejscowościach: Dąbrowa, Karczów, Narok, Niewodniki, Żelazna, Skarbiszów.
 2. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 4. Nadanie Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 5. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 6. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ Kazimierz Wojdyła

Powrót do poprzedniej strony »