Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 15-10-2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017r. ogłoszonego 31 stycznia 2017r.

Wykonawcami zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2017 roku zostali:

  • Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa

49-120 Dąbrowa, ul. Ciepielowicka 2C

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł

  • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 120 000 zł.

  • Opolski Klub Taekwon-do

45-765 Opole ul. Skłodowskiej-Curie 40

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferty spełniające wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiły ww. organizacje, w związku z powyższym oferty te zostały wybrane do realizacji powyższego zadania.

Jedna oferta nie spełniła wymagań ogłoszenia do jej pozytywnego rozpatrzenia tj. Stowarzyszenie Nasze Ciepielowice, Ciepielowice ul. Długa 18a.

 

Dąbrowa, 2017-03-15

OR.524.3.2017

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Data publikacji: 15-03-2017 11:40
Opublikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »