Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: poniedziałek, 11-12-2017
Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Data publikacji: 28-02-2017 08:37 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Preferencyjne pożyczki na wymianę pieców. Nabór wniosków

Początkiem lutego Wójt Gminy Dąbrowa - Marek Leja podpisał Porozumienie z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Przedmiotem podpisanej umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Gminą, a Funduszem w zakresie: „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.
W ramach Programu osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, termomodernizacji budynków oraz OZE w formie niskoprocentowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z umorzeniem: 30% dla wymiany źródła ciepła (pieców węglowych) oraz 20% dla ocieplenia, wymiany okien, drzwi, OZE. Na mocy niniejszego Porozumienia zadaniem Gminy jest: informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania, udzielanie wyjaśnień, przekazywanie materiałów informacyjno – promocyjnych, pomoc w udostępnianiu wzorów wymaganych dokumentów.
Szczegółowe informacje na temat Programu i możliwego dofinansowania dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW Opole:  http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych

PDFeco.pdf
 

ecoo.jpeg

 

Powrót do poprzedniej strony »