Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: piątek, 14-12-2018
Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Fundusz Sołecki Karczów 2017

Na rok 2017,  dla sołectwa Karczów, została przyznana kwota w wysokości 23 107,19 zł.***

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1. zadaszenie przystanku
2. utrzymanie terenów zielonych
3. remont świetlicy wiejskiej
4. organizacja imprez i uroczystości wiejskich
5. budowa nawodnienia boiska
6. montaż urządzeń zabawowych na skwerku

 

 


*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    


 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Data publikacji: 02-02-2017 15:56
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »