Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 22-10-2018
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

Nowy - stary Sołtys Chróściny

8 stycznia 2017 roku wybierano w Chróścinie Sołtysa i Radę Sołecką. Zebranie wyborcze potwierdziło zaufanie mieszkańców dla obecnej Pani Sołtys.

 

Spotkanie otworzył i przedstawił przepisy, odnośnie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Grzegorz Jeziorański -  kierownik referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbrowa.

W głosowaniu jawnym powołano Komisję Wyborczą dla wyboru sołtysa i rady w składzie: Ewa Rosińska (przewodnicząca) oraz członkowie Izabela Dusza i Alfred Biskup.

W wyniku tajnego głosowania sołtysem sołectwa Chróścina na czteroletnią kadencję została ponownie wybrana Pani Magdalena Podsada. To już trzecia kadencja Pani Sołtys, gratulujemy !

Została również wybrana, tym razem w pełnym składzie (kończąca kadencję liczyła tylko trzy osoby) Rada Sołecka, tj.:

  • Georg Gonschior
  • Iwona Jankowska
  • Kornelia Kansy
  • Józef Malik
  • Renata Panusch
Data publikacji: 09-01-2017 15:09
Opublikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »