Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: poniedziałek, 11-12-2017
Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Data publikacji: 09-01-2017 12:24 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2017 roku

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.

Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie gminy oraz poniżej) należy składać w terminie do 10 lutego br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Dodatkowych Informacji udziela pracownik Biura Gospodarki Odpadami (pokój nr 11) –  tel. 774641010 w. 111 lub 774641058.

PDF1_Zawiadomienie.pdf
DOC2_Wniosek.doc
DOC3_Ocena_stanu_i_możliwości_bezpiecznego_użytkowania_wyrobów_zawierających_azbest.doc
DOC4_Oświadczenie_zgłoszenia_robót_lub_pozwolenie_na_budowę.doc
DOC5_Oświadczenie_pomoc_de minimis.doc
DOC6_Formularz_informacja_pomoc_de_minimis_rolnictwo_lub_rybołóstwo.doc
XLS7_Formularz_informacja_pomoc_de_minimis.xls
DOC8_Wzór_pełnomocnictwa.doc
DOC9_Regulamin_konkursu.doc
 

Powrót do poprzedniej strony »