Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 15-10-2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2013-2016.
 4. Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
 5. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 6. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
 7. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej.
 8. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 9. Zmiana granic Gminy Dąbrowa jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Data publikacji: 18-11-2016 13:18
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »