Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: niedziela, 21-10-2018
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Wytyczne montażu nowych wodomierzy ogrodowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
tel. 77 464 80 73 / e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl


Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa


Wytyczne montażu nowych wodomierzy ogrodowych


Zasady rozliczania wody i odprowadzania ścieków w przypadku montażu podlicznika mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie ogrodu bez opłaty za ścieki sanitarnej

     Uprzejmie informujemy, że zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przyjętych do rozliczenia przez Spółkę może nastąpić w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego jedynie po udokumentowaniu przez odbiorcę faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu należy opomiarować instalację do podlewania ogrodu, tj. zamontować wodomierz ogrodowy jako podlicznik wodomierza głównego.

Warunki techniczne dla wykonania tego typu instalacji są następujące:

  1. Należy wystąpić do ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie z wnioskiem o zgodę na montaż podlicznika.
  2. Po uzyskaniu zgody można zamontować dodatkowy wodomierz samodzielnie lub zlecić montaż naszej Spółce.
  3. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z uzyskanymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki o dokonanie odbioru prac. Pracownik ZGKiM Prószków odpłatnie dokona sprawdzenia poprawności montażu  oraz zaplombuje łączniki wodomierza- podlicznika.
  4. Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odczytów i odliczanie wody bezpowrotnie zużytej bez opłaty za ścieki sanitarnej.

     Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt.
     Mieszkańcy, którzy mają już zamontowane podliczniki mierzące wodę bezpowrotnie zużytą, proszeni są o pilne zgłoszenie się (telefonicznie lub osobiście w godz. 7.00-15.00) do ZGKiM w Prószkowie w celu oplombowania podlicznika i zawarcia umowy.
     Mieszkańcy, którym w przeszłości  zostały odczytywane wskazania podlicznika, czynności formalne ZGKiM w Prószkowie wykona bezpłatnie.


Od 01.01.2017 odczyty podlicznika i rozliczenie wykonywane będzie tylko po zawarciu ze Spółką stosownej umowy.


                                                                          Prezes Zarządu ZGKiM Sp. z o.o  w Prószkowie

Data publikacji: 14-11-2016 15:51
Data modyfikacji:
 14-11-2016 15:53
Opublikował: Błażej Krok
Modyfikował: Błażej Krok
Powrót do poprzedniej strony »