Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 15-10-2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

Inne informacje - odpady

1. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

REMKOM, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów

 

2. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rok 2012
- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  161,13 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 12,44 %, 

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 52,77 %.

3. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - popularnie zwany "elektrośmieciami", pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa odbierany jest przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o. podczas zbiórki  odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rok 2013

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  114,4 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,7 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80,33 %.

Rok 2014

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  113,14 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,42 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

Rok 2015

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,08 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,11 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

Rok 2016

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,03 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

 

Gospodarka odpadami – podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Dąbrowa, wg stanu z dnia 08.02.2018 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

1.

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6m 94, 42-224 Częstochowa

2.

Strach i Synowie Sp. z o.o.

ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa

3.

Elkom Sp. z o.o.

ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola

4.

Remondis Opole Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

5.

---

---

6.

_

---

7.

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

8.

Biker Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości  Płynnych i Stałych

Lipno 33, 49-130 Tułowice

9.

Przedsiębiorstwo Komunalne "DARPOL"

Korzonek 98, 42-274 Konopiska

10.

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

Korzonek 98, 42-274 Konopiska

11.

---

---

12.

---

---

13.

---

---

14.

FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

 

Data publikacji: 30-09-2016 10:04
Data modyfikacji:
 08-02-2018 11:01
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »