Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: wtorek, 16-10-2018
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Opinia Rady Gminy

Na wczorajszej sesji (3 marca 2016 r.) Rada Gminy Dąbrowa jednogłośnie podjęła uchwałę opiniująca zamiar zmiany granic Gminy Dąbrowa. Oto najważniejsze zdanie z tej uchwały:
"Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa opiniuje się NEGATYWNIE zmianę granic Gminy Dąbrowa, polegającą na wyłączeniu obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i części obszaru sołectwa Karczów z Gminy Dąbrowa i ich włączeniu do miasta Opola, stosownie do uchwały Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji"
Dzisiaj - 4 marca uchwała podpisana przez Przewodniczącego Rady prof. Piotra Wieczorka wraz z 43-stronicowym uzasadnieniem oraz protokołem Gminnej Komisji Konsultacyjnej zostanie przekazana Prezydentowi Miasta oraz wszystkim Radnym Rady Miejskiej Opola.
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy dziękują mieszkańcom za tak liczny i powszechny udział w konsultacjach oraz za wyrażenie swojego zdania na powyższy temat, co było podstawą do wydania opinii przez Radę Gminy.

Data publikacji: 04-03-2016 10:46
Data modyfikacji:
 04-03-2016 10:54

Powrót do poprzedniej strony »