Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 24-03-2018
Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 2 czerwca 2011 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

  1. Sprawy regulaminowe:
    1. otwarcie sesji,
    2. stwierdzenie prawomocności obrad,
    3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  3. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
  5. Nadanie nazwy ulicy w Prądach.
  6. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa,
  7. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
  9. Interpelacje radnych.
  10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
Data publikacji: 27-05-2011 11:42
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »