Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: sobota, 24-02-2018
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (VI nabór)

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy nr 121/2015/G-11/OZ-ZOA/D z dnia 9 lipca 2015 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa – VI nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 46 919,86 zł. Kwota dotacji wyniosła 39 881,88 zł, z czego kwota 23 459,93 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 16 421,95 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków z budżetu Gminy Dąbrowa. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 85,29 Mg ( 5679,00 m2 ).

            Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od połowy sierpnia do końca września br. W projekcie wzięło udział 61 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 60 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 22 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

            W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Dąbrowa, warunki nowego naboru wniosków od mieszkańców będą znane w styczniu 2016 r.

Data publikacji: 12-10-2015 12:29
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »