Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: wtorek, 25-09-2018
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Mieszkańcy gminy Dąbrowa

Gmina Dąbrowa przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025, jest to jeden z najważniejszych dokumentów określających wizję i cele rozwoju naszej gminy, w oparciu o który odbywać się będzie min. pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Opracowanie Strategii powinno się odbywać w oparciu o partnerstwo i współpracę z lokalną społecznością. Serdecznie zapraszam zatem do zgłaszania pomysłów, propozycji i uwag dotyczących naszej gminy, które będą pomocne w tworzeniu nowego dokumentu.
Zapraszam również do wypełnienia załączonej ankiety, która pomocna będzie w wytyczeniu kierunków rozwoju gminy.
Wszelkie pomysły, postulaty i uwagi należy przesyłać na adres promocja@gminadabrowa.pl do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wypełnioną ankietę można rownież dostarczyć do Kancelarii Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, bądź złożyć u sołtysów.

Ankiete możesz pobrać tutaj:DOCankieta.doc

Data publikacji: 28-05-2015 12:36
Data modyfikacji:
 28-05-2015 14:08
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »