Zanim odpalisz petardę   pomyśl o zwierzętach domowych !!   *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: niedziela, 16-12-2018
Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Sesja Rady Gminy

W dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności GBP za 2014 rok.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. w Gminie Dąbrowa.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
 6. Nadanie nazwy ulicy we Wrzoskach.
 7. Wyrażenie zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa (Polskie Sieci Elektroenergetyczne).
 8. Wyrażenie zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa (TAURON).
 9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2015.
 10. Ustalenie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Data publikacji: 20-04-2015 07:39
Data modyfikacji:
 20-04-2015 07:39
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »